+359 (052) 640 569
english@elcvarna.com

Курсове за възрастни

Изберете Вашия курс! Инвестирайте в своето бъдеще!

Запишете се за групово обучение, или попитайте за организиране на индивидуални уроци, за да си осигурите най-удобната за Вас форма на обучение.

•    Безплатен входящ тест за определяне на правилното ниво
•    Осигуряване на всички учебни материали

Английски език за …

САМОУСЪВЪРШЕНСТВАНЕ, ЕЖЕДНЕВИЕ И РЕАЛЕН ЖИВОТ
 Английски език за …

ОБРАЗОВАНИЕ И УСПЕШНО ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТИ
 Английски език за …

УСПЕШНА КАРИЕРА
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛЕН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Усъвършенствайте нивото си и постигнете максимални умения в устното общуване.

РАЗГОВОРЕН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Изградете увереност в общуването си в международна среда.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Учете съобразно Ваш собствен график с индивидуален преподавател.
 
ИЗПИТИ НА КЕЙМБРИДЖ
Застанете на челна позиция в класа и си осигурете влизане в университет с квалификация, на която срокът не изтича никога.
Сертификатите на Кеймбридж от изпитите за владеене на английски език се признават от хиляди фирми и институции в цял свят.

FCE
Доказва, че притежавате достатъчни езикови умения за да можете независимо да живеете и работите в англоговоряща среда.

CAE
Доказателство за постигнато високо ниво на владеене на английски език.

CPE 
Необходим за достъп до висши професионални или академични среди, като например следдипломна или докторска програми.

BEC VANTAGE
BEC HIGHER

Необходим за достъп до висши професионални или академични среди, като например следдипломна или докторска програми.

IELTS
Интензивна краткосрочна подготовка за изпит IELTS
ПРОФЕСИОНАЛЕН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Програмата е разработена с цел обезпечаване на професионалисти със средства за подобряване перспективите им за професионална кариера на национално и международно ниво

БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Овладейте уменията и езика на международния бизнес

ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ ЗА ИНТЕРВЮ
Увеличете шансовете си при наемане на персонал в международни фирми чрез усвояване на езикови умения, специфични за конкретна икономическа сфера

ЮРИДИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Овладейте ключови професионални умения и разбиране на различни търговски юридически понятия

IELTS 
Постигнете необходимото ниво на владеене на английски език, необходимо за издигане на кариерата Ви на международно ниво

BEC VANTAGE
BEC HIGHER
 

Необходим за достъп до висши професионални или академични среди, като например следдипломна или докторска програми.


ОБЩООБРАЗОВАТЕЛЕН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Тези курсове са разработени с цел да изградите увереност за ефективна комуникация в реални житейски ситуации.

Курсът се фокусира върху уменията на говорене, слушане, четене и писане, като също така обхваща  и основи на граматиката, лексиката, произношението и идиомите в съвременния английски език.

Осигурява се ефективно обучение на всеки курсист, който възнамерява да използва своите умения по английски език за работа, обучение или пътуване. Тези курсове могат да Ви помогнат и при подготовка за изпити, включително такива като FCE, CAE и IELTS
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•    Безплатен входящ тест с цел включване в група с подходящо ниво на владеене на езика
•    Курс, разработен да отговаря на нуждите на групата
•    Редовни контролни проверки на усвоените знания
•    Редовна домашна работа
•    Осигурени всички учебни материали
•    Редовни практически занимания и учебни консултации с преподавател
•    Сертификат за завършен курс на обучение с указан хорариум и постигнато крайно ниво
 
РАЗГОВОРЕН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК След като вече сте изучили граматиката и лексиката, сега е време тези знания да бъдат съчетани с цел изграждане на увереност необходима Ви при устно общуване в различни ситуации, било то в работата, социалните контакти или за академични цели.

Всеки урок е с конкретна тема, базирана на ситуации от реалния живот, като с помощта на упражнения, практически тактики и ролеви игри се постига усъвършенстване на усвояването на знанията
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•    Курсистите следва да имат ниво pre-intermediate и по-високо
•    Безплатен входящ тест с цел включване в група с подходящо ниво на владеене на езика
•    Курс, разработен да отговаря на нуждите на групата
•    Редовни контролни проверки на усвоените знания
•    Редовна домашна работа
•    Осигурени всички учебни материали

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ
 С малко повече внимание се стига далеч! Постигнете максимален напредък чрез индивидуални / частни уроци.

Уроците са на 100% фокусирани към ВАШИТЕ изисквания и ВАШТЕ специфични нужди. Това е отличен курс за постигане на максимален напредък за кратък период от време.
 
 ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•    Безплатен входящ тест и анализ на целите и нуждите на курса, с цел определяне на ВАШИТЕ конкретни нужди
•    Часове, дати и програма, съобразени с Вас
•    Целенасочено обучение в конкретни области
•    Ориентиране и информация, с оглед ВАШИТЕ нужди и цели
•    Определяте собствените си цели, а  Вашият преподавател ще Ви помогне за реализирането им
•    Осигурени всички учебни материали
•    Може да се съчетае с Общообразователен курс
•    Възползвате се от непрекъснатото внимание на Вшия преподавател
 ИЗПИТИ НА КЕЙМБРИДЖ  Постигане на академични предимства или професионално израстване чрез успешно полагане на езиков изпит, признат от университети, работодатели или колеги от цял свят, с резултати валидни завинаги.

Ние ще работим усърдно за да Ви гарантираме, че ще се явите на изпита напълно подготвени и уверени в своя успех.

Можете да се регистрирате при нас за всеки изпит на Кеймбридж. Информирайте се за съответните дати и места на провеждане на изпитите.

Сравнителна таблица на изпитите на Кеймбридж http://www.cambridgeenglish.org/images/our-exams-on-cambridge-english-scale.jpg  (Отваря се в нов прозорец)
 ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•    Повечето наши курсове за възрастни подготвят за такъв изпит
•    Всички курсове за деца и тийнейджъри са разработени с цел подготовка за такъв изпит
•    Изпитът не е задължителен, но ние препоръчваме на младшите ни курсисти да започнат да се явяват и полагат такива изпити от по-рано, така че когато се явят на по-сериозен изпит вече да са изградили необходимата им увереност за успех на база предишен опит и успешно представяне.
 
 FCE:
Cambridge First Certificate in English
  FCE е популярна квалификация приета от хиляди фирми и образователни институции от цял свят.

Тя показва, че имате езиковите умения, за да живеете и работите независимо в англоговоряща страна или за обучение провеждащо се на английски език.
 FCE Ви дава следните възможности:
•    Да комуникирате ефективно в индивидуални контакти и да изразявате мнения и представяте аргументи.
•    Да следите новините, да пишете свободно на английски език като изразявате мнения, и обяснявате предимствата и недостатъците на различни гледни точки
•    Да пишете писма, доклади, разкази и всякакви други текстове
 CAE:
Cambridge English Advanced
CAE помага на учащите се да развият необходимите умения за максимално възползване от курс на обучение, работа и живот в англоговорящи държави. Това е задълбочена квалификация на високо ниво, която показва, че притежавате езикови умения, търсени от работодатели и университети.

Над 6 000 образователни институции, фирми и правителствени учреждения в цял свят признават Cambridge English Advanced (CAE) като доказателство за постигнато високо ниво в изучаването на английски език.
САЕ Ви дава следните възможности:
•    Да учите в университет
•    Да комуникирате ефективно на управленско и професионално ниво
•    Да участвате с пълна увереност на работни срещи, академични занимания и семинари
•    Да се изразявате с висока степен на свободно владеене на езика


 CPE:
Cambridge English Proficiency
 CPE квалификацията показва пред света, че сте усвоили английския език на изключително високо ниво. Тя доказва, че можете да комуникирате свободно и с цялата сложност на речта на високо компетентен англоговорящ.

Подготовката за и полагането на изпита означава, че притежавате ниво на английски език, което е необходимо, за обучение или работа във висши професионални или академични среди, като например следдипломна или докторска програми.
СРЕ Ви дава следните възможности:
•    Да изучавате сложни учебни предмети на най-високо ниво, включително по следдипломна и докторска програми
•    Да преговаряте и убеждавате ефективно на висше управленско ниво в международни търговски среди
•    Да разбирате основните положения на сложни писмени текстове
•    Да разговаряте по сложни или чувствителни теми и уверено да се справяте с трудни въпроси
 
 BEC VANTAGE
BEC HIGHER:
Cambridge Business English Competency
 ВЕС квалификацията показва пред света, че имате добро разбиране на бизнес английски език.

Нивата Vantage и Higher разширяват Вашата компетентност и показват отлична осведоменост при комуникиране на теми по търговски дейности, както и спомагат за ефективната Ви дейност в бизнес среди.
 
 BEC VANTAGE Ви дава следните възможности:
•    Да пишете кратки служебни известия и доклади
•    Да четете бизнес публикации
•    Да слушате, разбирате и изказвате мнения на работни срещи

BEC HIGHER Ви дава следните възможности:
•    Да слушате, разбирате и изказвате мнения на работни срещи
•    Да комуникирате ефективно на управленско и професионално ниво
•    Да участвате с увереност в срещи и презентации на работното място
•    Да изразявате себе си свободно
•    Да реагирате адекватно в различни културни и социални ситуации

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•    BEC Vantage се равнява на Ниво B2+ по ОЕЕР
•    BEC Higher се равнява на Ниво C1 по ОЕЕР
 IELTS:
International English Language Testing System

 
 IELTS е предназначен за тестване на езиковите умения на хора, които искат да учат или работят в среди, където английският език се използва като език за общуване. Над 2,5 милиона тестове се полагат всяка година.

Образователни институции, работодатели, професионални регистрационни органи и правителствени имиграционни служби често изискват доказване на езикови умения по английски, като част от техните процедури за подбор или наемане на персонал. Над 9 000 организации в цял свят признават IELTS като доказателство за овладени езикови умения.
 
 IELTS Ви дава следните възможности:
•    Да стартирате Вашата професионална кариера или да учите в друга държава
•    Да докажете езиковите си умения по английски
•    Да вземете решение за модул, който да отговаря на Вашите цели - Академично или Общообразователно обучение

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•    Във всеки курс ние ще Ви подготвим за всичките 5 елемента на изпита - четене, писане, използване на английски език, слушане и устно общуване.
•    Овладяват се изпитните умения, необходими за постигане на желания резултат
•    През целия курс се използват примерни изпитни листовки с цел да се научите как най-ефективно да отговаряте на изпитните въпроси
•    Вашият преподавател ще Ви ръководи и контролира, за да помогне за успешно полагане на изпита
•    Успешно положеният изпит отваря пред Вас врати към работа и обучение в чужбина
•    IELTS: Най-популярният в света изпит по английски език за висше образование и глобална имиграция.