+359 (052) 640 569
english@elcvarna.com

Курсове за деца / тийнейджъри

Изберете курс за детето си за тяхното по-добро бъдеще

Отлично структуриран дългосрочен курс на обучение за Вашето дете, с цел подготовка и успешно полагане на изпитите на Кеймбридж за съответното ниво.


•    Безплатен входящ тест за определяне на правилното ниво на курсистите
•    Редовни контролни проверки на усвоените знания
•    Редовна домашна работа
•    Осигурени всички учебни материали
•    Редовни срещи на преподавателя с родителите за обсъждане напредъка на детето

Английски език за …
ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ (4.5-6 г.)
Английски език за …
YOUNG LEARNERS  (7-11)
Английски език за …
ТИЙНЕЙДЖЪРИ  (12-19)
JELI Club Юниори 
Нашият Junior English Learning Club е специално за деца от 4 до 6 годишна възраст. Дайте им най - доброто начало.

JELI Club Старша възраст
От 6 г., подготовка за четене и писане с фонетика
1 & 2
От 7 до 9 години
(Cambridge Starters & Movers  / CEFR A1)

LEVEL 3 & 4
От 9 до 11 години
(Cambridge Movers & Flyers / CEFR A1, A2)
От 12 години
(Cambridge KET & PET / CEFR A2, B1)

НИВО 7 & 8
От 16 години
(Cambridge FCE & CAE / CEFR B2, C1)


ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ (4.5-6 г.)
JELI Club
Юниори


Junior English Learning Club
Лесна учебна програма за деца на възраст от 4,5 години.

Като първото училище във Варна, предлагащо изучаване на английски език от ранна възраст, ние осигуряваме запознаване с английския език точно както се обучават и децата в английските детски градини, с преподавател, за когото английският е роден език.

С използване на песни, танци, игри и творчески занимания, децата бързо се научават да броят и да употребяват несложни фрази с естествена увереност.

В JELI Club Юниори ние стартираме звуковата програма на обучение, която отвежда децата по магическия път към четенето.
JELI Club Юниори дава на децата следните възможности:
•    Да четат и пишат името си
•    Да разпознават и изговарят несложни думи
•    Да разбират инструкции

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•    Децата се научават да слушат английски език и да говорят на английски език с роден акцент – точно, както техния преподавател!
•    Денят на отворените врати за родители в края на учебния срок е вълнуваща възможност за децата да изнесат представление и да покажат колко много са научили
•    Издава се Сертификат за завършен курс, който с гордост показва техния напредък

JELI Club
Старша възраст

Програмата на JELI Club  за "пораснали" , предназначена за преход от предучилищно ниво към нивата на училищната възраст.

Използват се специализирани учебни  книги със звукови упражнения, както и дейности за развитие на уменията за разпознаване на произношение, звук и букви.  Програмата също така помага на децата да развият необходимата им координация за следващия етап – ръкописното изписване.

JELI Club Старша възраст дава на децата следните възможности:
•    Да четат и пишат името си
•    Да четат и пишат несложни изречения
•    Да разбират инструкции
•    Да провеждат несложен разговор и да отговарят на въпроси за себе си

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•    Денят на отворените врати за родители в края на учебния срок е вълнуваща възможност за децата да изнесат представление и да покажат колко много са научили
•    Издава се Сертификат за завършен курс, който с гордост показва техния напредък
КУРСОВЕ ЗА ДЕЦА (7-11 г.)
НИВА 1, 2, 3, 4 /
Cambridge Starters, Movers, Flyers /
ОЕЕР A1, A2


Starters (Това ниво е пред-ОЕЕР)

Децата започват да учат думи за предмети, да говорят и пишат прости изречения за себе си и техните семейства, да следват прости инструкции, и да четат и пишат кратки фрази и изречения.

Movers (ОЕЕР A1)

Децата научават нови думи за предмети, както и да задават и отговарят на въпроси, следват устни и писмени инструкции, и разбират знаци.

Започват да четат и пишат кратки текстове.

Movers  (ОЕЕР A2)

Децата се научават как да изразяват мнения и да правят предложения, да обсъждат проблеми и да помолят за помощ, когато им е нужна такава. Те ще могат да четат по-дълги текстове, ще увеличат обема на своя речник и ще практикуват правописа си.

Курсистите пишат и говорят по ежедневни теми, както и за това, което са вършили у дома, в училище или на почивка.
Те се научават как да работят заедно по проекти и мероприятия за показване в класната стая.
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•    На всички нива се осигурява интензивна практика на слушане на песни и аудио-разкази
•    Възможност за полагане на изпит на Кеймбридж за конкретното ниво, при завършване на курса
•    Денят на отворените врати за родители в края на учебния срок е вълнуваща възможност за децата да изнесат представление и да покажат колко много са научили
•    Издава се Сертификат за завършен курс, който с гордост показва техния напредък
ТИЙНЕЙДЖЪРИ (12-19 г.)
НИВА 5 & 6 /
Cambridge KET & PET /
ОЕЕР A2, B1

КЕТ (ОЕЕР А2)

Изпитът за Key Certificate е изпит по английски език на базово входящо ниво, както за деца, така и за възрастни.

С използване на подходящи за възрастта учебни материали, курсистите се научават да разбират и да отговорят на ежедневен писмен и говорим английски език.

Те се научават да четат гладко, с правилна интонация и да пишат разкази, използвайки правилен правопис, граматика и пунктуация.


РЕТ
(ОЕЕР В1)

Курсът за Preliminary Certificate помага на курсистите да овладеят основите на английския език и да усвоят практически езикови умения за ежедневна употреба.

Курсистите разширяват своя речник и граматика, упражняват правописа си, и се научават как правилно да структурират изречения в писмена работа.

Упражнява се четене на текст на глас, изказване без ползване на бележки, и отговаряне на въпроси по дадена тема.

Курсистите се запознават с редица акценти на англоговорящи и се научават да изразяват мнение за това, което чуват в разговор с други курсисти.

КЕТ дава на курсистите следните възможности:

•    Да разбират и употребяват основни фрази и изрази
•    Да разбират обикновен писмен английски език
•    Да се представят и да отговарят на основни въпроси за себе си
•    Да общуват с англоговорящи на основно ниво
РЕТ
дава на курсистите следните възможности:
•    Да четат и разбират прости текстове и статии на английски език
•    Да пишат разкази, писма и имейли на ежедневни теми
•    Да си водят бележки по писмен или устен текст
•    Да проявяват разбиране на мнения и настроения в говорима и писмена реч на английски език

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

•    Възможност за полагане на изпит на Кеймбридж за конкретното ниво, при завършване на курса
•    Текущи тестове и оценяване по време на курса
•    Безпрепятствена връзка родител / преподавател по всяко време, за контролиране на напредъка или обсъждане на трудностите
•    Сертификат за завършен курс с посочен хорариум и постигнато крайно ниво

 
НИВА 7 и 8
Cambridge FCE & CAE /
ОЕЕР B2, C1

FCE (ОЕЕР B2)
Cambridge First Certificate показва, че имате езиковите умения, за да живеете и работите независимо в англоговоряща страна или за обучение провеждащо се на английски език.

Курсистите практикуват говорене, слушане, четене и писане и се справят с различни задачи, с използване на по-сложен език и граматика. Писмените текстове фокусират вниманието им върху структурата на езика и как се предават ефективно дадени идеи. Говоримите текстове фокусират върху това как ритъмът и интонацията на речта изразяват смисъл и усещания.

Курсистите придобиват умения за непринудено провеждане на разговор и пишат ясно изразявайки мнения и чувства, като използват естествен роден език и съвременни идиоми.

CAE (ОЕЕР B2)
Cambridge Advanced Certificate е висока международно призната квалификация за академични и професионални цели. CAE осигурява необходимите умения и увереност за работа или обучение в широк кръг от международни англоезични среди.

Курсистите усъвършенстват способността си да слушат, говорят, четат и пишат, използвайки правилни форми на формално и неформално обръщение, подходящи за дадената ситуация.

Те се упражняват в слушане на различни родни и чужди английски акценти, за да усъвършенстват своите слухови умения на по-високо ниво.

Упражняват обширно писмено изложение по зададена и свободна теми с цел да демонстрират разбиране на езиковите структури и идиоми.

Научават се логично да изразяват комплексни мотиви и идеи чрез използване на писмени и устни статии.

 
FCE  дава на курсистите следните възможности:
•    Ефективно да общуват директно,  като изказват мнения и представят аргументи
•    Да пишат на ясноразбираем и подробен английски език, с изразяване на становища и разясняване на предимствата и недостатъците на различните гледни точки
•    Да пишат писма, доклади, разкази и други видове текстове
•    Да следят новинарски и спортни събития

САЕ дава на курсистите следните възможности:
•    Да се обучават по академичен курс на университетско ниво
•    Да участват с увереност в работни срещи или академични занимания и семинари
•    Да се изразяват с висока степен на свобода на изказване в социални, академични или служебни ситуации
•    Ефективно да общуват на управленско и професионално ниво

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

•    Възможност за полагане на изпит на Кеймбридж за конкретното ниво, при завършване на курса
•    Текущи тестове и оценяване по време на курса
•    Безпрепятствена връзка родител / преподавател по всяко време, за контролиране на напредъка или обсъждане на трудностите
•    Сертификат за завършен курс с посочен хорариум и постигнато крайно ниво